1 (430) 13.01.2019 - 13.01.2019

ࢭ , ﳭ, , , , . 糢 ̳ 1935 , , ﳭ, ﳭ  ࢭ . 1980- 쳭 ̳ . 2010 ̳ . . . .

­­­ ­ ­­­­ ­­ «­», ­ ­­­. ­ ­­ ­­ ­­ ­­ — ­­ ­...

 

— ­ ?

 

, ­ ­­­ ­, ­ ­ ­­ ­­ ­, ­­ — ­ — ­­­­. ­­ ­ ­­, ­ ­­ ­ ­­ ­ ­­, , ­­ , ­­ ­­ ­ ³­, ­­­­... ­ ­­ ­­­ ­ ­­ ­­­. ­ ­ ­ ­?

 

— , ­ ­ . ­ ­ ­­ ­­ ­ ­. ­ ­ ­­­ ­­­­ — ­­ ­, ­ ­­­ ̳­­ ­­­... , ­­ ­­ ­ ’ ­ ­. ­ ­ ­­­ ­, ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­. — ­ ­ ­.

 

«­» — ­ ­ ­ ­­? ­ ­­ ­, ­­. ­ ­?

 

— ­ ­­­­ ­... ­­­­, ­ ­ ­. ­...

 

­ ­ ­­ ­­ ­­, ­ ­ «­­­» ­­ ­­­ ­­­...

 

— , ­­ ­. ­­­ ... ­ ­­ ­­, ­ ­­ ­­­­ ­­­­ ­­­. ­... ­­ ­ ­­. ­­ ­­: ­ ­­ ­ ­ ­ ­, ­­­ ­ ­, ­­ ­­ ­­. ­­ ­­ — ­­­ ­ , ­ ­ ­ ­­...

 

­, ­ ­, ­­ ­ ­?

 

­­. ­ ­ ­ ­­, ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­...

 

— ­ ...

 

­ ­­ ­ — ­ ­­ ­ ­ ­­, ­­ , ­ ­­, ­ ­ . ­ ­ ̳, ϳ­, ­, ­ ­­­ ̳.

 

— ­ ­, .

 

, ­­ ­ ­, ­­ ’­, ­­ ­. ֳ ­ ­­?

 

— ­­, ­, ­ . ­­ ­­­ ­ ­­ ­ ­­­.

 

­­ ­­­?

 

— ­, ­ ­­­­.

 

­ ...

 

— ­ ­, ­ ­ ­, ­­糢. ­ ­­. ­ ­­ ­ ­ ­­, ­. , ­ ­, ­ ­­, ­­­, ­ ­­ ­­, ­­ ­­­­ ­ ­ ­, ­. ­­ ­­ ­ ­­­. ͳ­­ ­­ ­­­­, ­­­­ ­. ­?

 

­­볢­...

 

— ­, ­­ ­­­, ­­ ­­, ­­, ­.

 

­­ ­­­­, ­ ­­?

 

— ­­, ­­: ­ ­ ­.

 

­­?

 

— ­ ­ ­, ­, — ­­ ­­, ­­­ ­ ­­, ­­. ʳ­ ­ ­­, ­ ­ — ­­ ­ ...

 

­­ ­ ­­ ­­ ­­?

 

— ­ ­, ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­.

 

­­­ ­­ ­­­ ­? ­­ ­ ­­...

 

— ­­? ­ ­. ­ ­­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­­. ­ ­ ­­­­­, ­­­ ­ ­. ­­ ­­ ­­ ­­­ ­, ­­­ ­­ ­­ ­.

 

­­­, ̳­ ­­­.

 

ֳ ­ ­?

 

— 2010 ­.

 

- ­­ ­ ­ ­­ ­­­­ ­­ ­... ̳­ ­­, ­­­ ­­ ­. ­­­ ­, ­­, ­­, ­­ ­ .

 

— ̳ ­ ­­­­ ­­ ­­­ ­ ­ ­. ­­­ ­ ­­­ ­­­ — ­­ ­ ­ ­­ ­.

 

­­­ ­­­ ­­­­ ­­, ­ ­, ­­ ­ ­­ ­ ­­.

 

­ ­­­, . ­ ­ ­­ ­­­... ­­ ­­ ­­­ ­ ­­, ­ ­­ ­­ . ­ -­ ­ ­­ ­­­ ­­.

 

— ­­ ­­ ­­­ ­­ — ­ ­­­ ­ ­­­ ­­ ­ ­­­ ’ ­­. ­­­, ­­, ­­­ ­­­ ­­쳳 ­­ ­­. ­ ­ ­­ ­­ , ­­ — ­ ­ Ţ­. ­ ­ . ֳ­­ ­­­...

 

­ ­­­! ­­­, , ’­ ̳­ ­, ­­­ ­ ­­­ — ­­­ ­ ­, ­. ­ ­ ­, ­ ­?

 

— ­ ­ ­­, ­­­ ­ ­, — ­ ­ ­ ­, ­.

 

­, ­ ­­­ ­­, ­­­ ­­­, ­­ ­­ — ­ ­­ ­­­­ ­­? ­ ­, ­­­ ­ ­­.

 

— ­ ­ ­ ­­ ­ ’ ­­. ­­ ­­ ­, ­ ­­ ­­­ ­­ ­.

 

­­­­ ­ ­?

 

— ­­ ­­­­. ­ ­ ­­, ­­ ­­­­ ­, ­­­ ­.

 

­­­­ ­­ ­­ ­­쳳 ­­...

 

— ­­Ⳣ­, , -­, ­ ­­. -­, , ­­­ ­­­­ ­­, ­­: ­­­­ ­­ ­­­ ­­, ­­. ­­ ­­­, ­ ­ ­­. ­­­ ­­: ­ ­­ ­­­ ­­­­ ­­­­­­ ­­. ­­ ­ ­­­­.

 

­ ­ ­ ­ ­­­?

 

— ­­­ ­ ­­ ­, ­­­ ­­. ֳ­­ , , ­ ̳­ ­ ­­ ­ ­­­, ­­­ ­­, ­, ­ ­­­. ­ , ­ ­ ­­­. ­ ­­­, ­ ʳ­, ­ ­... ­ ­­­... ­­ ­ ­. 2010-, ­ ­ ­ ­­, ­ ­. Ѹ­ ­­ ­. ­ ­ ­ ­­­ ­­ — ­. ­ ­­­ ­, ­ ­ ’­­­ ­ ’­­ ­. ­ ­, ­­­ ­.

 

­ ­ ­?

 

— ͳ­­ ­­, ­ ­. ­ ­­.

 

­­­ ­?

 

— , ­, ­ ­ ­ ­, ­ ­ ­­, ­. ­­ ­ ­­­ ­­, ­ ­ ­­, ­ ­­. ­ ­ ­­ ­­, ­­ ­ ­­­, ­ ­­ ­­. 70 ­­­ ­ ­ ­­ ­ ­­­. ­ ­­­, ­­ ­­­.

 

­?

 

— ­ ­ ­ ­, ­ ­ ­­. ­ ­ ­­: ­­ , ­­ .

 

­­ ­­, ­­ ­­­ ­­­­ ­­.

 

— ­ ­­? ­ ­­­ ­­­. ­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­, ­, ­­­ ­­, ­­­ ­­. ­ ­­ ­ ­, ­ ­ ­­ ­­­ ­, ­­­ , ­­ ­. ­ ­­ ­­ — ­­­ ­­.

 

­­­?

 

— ­, ­ ­, ­­­. ­­ ­ ­ ­ ­­­, ­ ­ , ­­ ­­ﳢ ­­ ­­. ͳ­ ­­­­­, ­ ­­­ ­ ­­ ­.

 

­­­ ­­ ­­­­ ­ — ­­?

 

— ­ ­ ­ ­­­­. ­­ ­ ­­­­.

 

­ ­, ­­­ ­­, ­­ ­­ ­­, — ­ ­ ­­­­?

 

— ­, ­­­­ ­­ ­­. ­­ ­ ­ ­­, ­­, ­­, ­ ­­ — ­ ­ ­­ ­­, ­ ­ ­­­­ ­. ­­, ­­ ­­, ­ ­, ­­­­­ ­. ­ ­ ­ ­­­ ­ ­­­­ ­­­ ­­­. ­ ­ ­­ ­ ­­­­ ­ ­­ ­. ­ ­­­­ ­­­ ­­, ­­. ­ ­­ ­ ­­­­ ­ ­ ­­ ­, ­ ­­ ­­­, ­, ­ ­­, ­­ ­­­ ­ ­ ­­ ­­. ó­­­ ­­ ­­­, ­ ­­­ ­­. ­ ­ — ­­­.

 

- ­­ ­­­­ ­?

 

— ­. , ­­ ­, — ­ ­­­. ­­­ ­­, ­ ­ ­ ­­. ­­, ­­ ­­­ ­ ­ ­ ­. ­ ’­­ ­ ­­.

 

, ­­ ­­­, ­ ­­ ­­ ­­ — ­­.

 

— ­­ ­븢­­ ­­ ­ — ­.

 

­.

 

— ­ ­­ ­ ­­­, .

 

-­­­ ­­­ ­­­, ­, ­­ ­ ’­...

 

— ­ ­ ­­, ­ ­­ .

 

­­­ ­­ ­ ­­, ­ ­­ ­­ ­­ ­­­? ­­ ­­?

 

— ­ ­­ ­­­. ­, ­­ ­­ ­ ­ ­­­ ­... ’­­ ­­. ­ ­, ­.

 

­­ ­ ­ ­­­, ­­­­, ­­ ­ ­­ ­­­, ­ ­­­ ­ ­, ­ ­ ­ ­­ ­­. ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­. ­ ­ , ­ ­ ­...

 

— ­­. ­­ ­, ­ ­ ­ ­­­?

 

.

 

— ­ ­­ ­ ­­, ­­­ ­­ ­ ­­­ — ­ ­. ­ ­­ «­», ­­­, ­!

 

­­­ ­­...

 

— ­­ ­­­. ! ­­­ ­­­ ­­ ­­­­, ­­ ­. ͳ­ ­ ­ ­­­­ ­­. ­ ­­ ­­ ­: ­ ­ ­ ­­? ­? ­ ­­?

 

³­­, ­­. ­ ­­­ ­­­ ­­, ­­­­ ­ ­­­.

 

— ­ ­­­­ ­. ­ , ­, ­­, ­ ­­­, ­ ­­­. ֳ­, ­­, ­ ­­ , ­, ­ ­ ­­ ­ ­. ­ ­ ­, ­. ͳ­ ­. ­ ­.

 

­­, ­ ­ ­­­ ­­­, ­­­­, ­­. ­ ­ ­ ­­ ­­ — ­­­ ­­, ­, ­, ­­ ­, ­­ ­. ­, ­­ ­­ ­­ ­, ­ ­­­­ ­ ­­­ ­­ ­­.

 

— , ­ ... ­, ­ ­­­­. ­ ­­­ ­ ­ ͳ­ ­ ­­­ ­­­. ­, ­ ­­­ ­­­ ­­­, ­­. ­ ­ ­­ ­ ­­­, ­­ ­. ­­­ ­­­ ­­...

: