i i, ,

4 (409) 01.04.2017 - 30.04.2017

糭 , . , , , .  ᒭ, 쳭 .

­­ ­­ ­­­ ­­ ­­­­­­­ ­­­­. ­ ­­, ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­­­ ­­ ­­, ­­­, ­­ ­ ­­­ ­ ­­.

— ­­ ­­ ­­­, ­­­ ­­­­. ­­­ ­ ­­ ­­­ ­ ­ ­ ­­­ ­, ­ ­­­­ ­­ ­ ­­­ ­ ­­ ­­. ­­ ­­­ ­­­­­ ­ — , ­­. ­­ ­ ­­ ­­. ­ ­ ­­ ­­­­, ­­ ­ ­ .

­ ­­, ­­­ ­­, ­­­­ ­ ­­­ ­. ­­­ ­­ ­­, ­ ­ ­, ­ ­ ­ ­­ ­­ ­­ ­. ­ ­­ ­ ­: , ­ ­ ­ ­ ­­­­­ . ­ ­ ­ ­­ﳢ, ­­ ­ , ­­­ 2012 ­ ­ « ­­­» ­ ­­­ ­­­ ­­, ­­­­ ­­ ­ ­­ «».

³­­­, ­ ­ ­ ­­­­­ ­­. ­ ­ ­ ­­, ­­?

— ­­ ­-­ ­­­, ­­­ ­­ ­­ ­, ­­­ ­­­­­. ­ ­ ­­ ­ ­. ­­­ ­­­­ ­ ­­ ­ ­­­ «Taschen» ­­ ­­­­, 1900- 1970-. I «100 ­ ­­­ ­» — ­­ ­­ ­­. ­ ­, ­­­ ­ ­ ­, ­ ­­ ­­. ­­, ­­­ ­ ­.

, ­ ’ ­­­­ ­­­­. ­­­­ ­­ ­­­ ­, ­­­ ­­ ­ ­ ­­, ­ ­­ ­ ­­, ­. ­­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­. ­ ­ ­­­ -­­: ­ ­­, ­­ ­­­ ­ , ­­­ i ­­, , ­ ­ ­­­­­ ­­, ­ ­­ ­­­­­ ­­, ­ ­­­­­. ­ ­­ ­ ­­, ­, ­­ ­ ­­ ­ ­­­, ­ ­­ ­.

­ ­­­ ’­. ­ ­ ­­ -­? ­ «­ » (2012), «­­-» (2015) «­­ » (2016). ? ­­, ­­­ ­ ­, ­ ­­? ­­?

— ­ ­ ­­, ­ ­ ­­­ ­­­... ­ ­ ­­ ­ ­ ­­븢­ ­­ ’­ ­ ­­­ «­­», ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­­­ ­.

­­­ ’­ ­ ­ ­ ­­ ­­­­ — ­ ­ «­­ ­». ­­ ­­, ’­Ⳣ­ ­­­. ­ ­ ­­ ­­, ­ , ­ ­ ­. - ­ ­­ ­ ­­­­.

­ ­ «­­. ­­ ­» ­­ ­ ­­­, ­­­­ ­­. ­ ­­­­ , ­­ ­ — ­ ­ ­, ­­­ ­, ­ ­, ­. ­­­ , ­­ ­. ­ ­­ ­ ­­ ­. ­ ­­ ­­ ­­­ ­ ­ «­­», ­­ ­­ ­­­ ­­ ­. ­ ­ ­­­ ­ ­ ­­­ ­.

­­ ­ ­ «» ­­­­ ­ « ­ -­». ­­­ ­­ ­, ­­­ ­ ­ ­, ­­­ (­ ­, ­ , ­ ­­ ­­, ­­ ­ ­­­ ­), ­­­, ­ ­­ ­­ ­ ­­­­ , ­­, ­. ­ ­, ­­­ ­, ­­­­ ­­ ­. ­ «» ­­ ­ ­, ­ ­­­­­ , ­ ­ ­ ­­, ­­­ ­­ ­, ­ ­­­ ­­, ­ ­­.

­ ­­­ ­ «­ ­» ­ ­ ­­. «­­­ ­» ­­: ­­­­ ­ ­­ ­­. ­ ­, , -­, ­ ­, -­, ­­ ­-, ­­­ ­ ­. ֳ i­­ ­ ­­ ­­ ­­? ­­­ ­? ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­? ­, ­­ ­­, ­ ­­?

— ­ «­ ­», ­, ­­ ­­ ­­ ­­, ­­­ ­, ­ ­­ , ­­, ­ ­­ ­­­, ­ ­­ ­ ­­ , ­­. ­ ­­ ­­ ­­, - ­­ ­, — ­ ­­­, ­ ­­ ­ ­ ­­ ­.

­­ ­­ ­­, ­­­­­ ­­ ­ ­­ ­­­-­­­, ­ ­­­­­ ­­­­­ ­, 1842—1922 ­ ­ ­ ­ ­­­, ­ ­­­ ­­. - ’­ ­­­ ­­ ­­ ­­ ­, ­ ­ ­ ­, ­­. ­­ ­­­­ «»: ­­ ­ ­ ­­­ 20, ­­ ­­­ ­­ ­ , ­ ­­糢 ­ ­­­­ ­­­. , , -­, ­­ ­­ ­­ ­­­ ­ ­, -­, ­ ­­ ­ ­ ­, ­­ ­ ­. ­ ­ ­­­ ­­, ­­­, ­­­­.

­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­. ­­, ­­ ­­, ’­­ ­­ ­ ­ ­­­­. ­­ ­­ ­ ­­ ­­? ­­, , ­­ . ­­, ­­­ ­­­ ­­ ­­ ­­­, ­ ­ ­ ­­. ֳ ­­, ­ ­ ­ ­ ­ ­­­­ ­­, ­ ­­ ­­­.

­­ ­­­ — ­ ­, ­­ ­­­ ­ ­­ ­­, — ­ ­­­­ ­­ 2017 ­ — «Viva arte viva» («­ ­ ­ ­­»). ­ ­­­, ­ ­ ­­, ­­ ­­ ­ ­­, ­­­­ ­­­ «»? ­ ­ ­ ­­ ­­­ ­­­ ­­ ­ ­­­­­­, ­­­­ ­ ­­. ­ ­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­ — ­­­­ ­­, ­­ ­­­­­ ­, ­ ­.

­ ­ , ­.

— ­ ­ ­ ­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­. ­ , ­ ­ ­, ­ ­, . ­­, ­ ­ ­­­ ­, ­­- ­­ ­ ­­­. ­ ­­, ­ ­­­, ­­ - ­­ ­­, ­­ ­ ­­ ­­­, ­­, ­­­ ­­­ ­ ­. ­ ­­ ­ . ­ ­ ­­ ­’­ ­­­ ­­­ , ­ ­­.

­­ ­, ­ ­ ­, ­­ «­ ­­»; ­ ­­­, ­ ­ ­­ ­­­ ­ ­­. ­­­ ­­. , ­­, ­ ­, ­ «­ ­­», ­ ­­ ­­: ­­­­ ­­ ­ ­­­ ­­ ­.

­­, ­ ­ ­ ­­­­ ­ ­. ­­ ­­­, ­ ­ «­». ­, ­ ­ ­­­, ­­ ­­, ­­­, ­­­ .. ­ ­ ­ ­ , ­­, — ­­ ­­. ­­ ­­­ — ­ ­.

­ - ̳­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­: «A&V», « ­», «». ­ , ­­­ ­­ -­? ­ ­ ­ ­ ­­, ­­, ­­ ’­­. ­ ­­­­ ­ ­­ ­­­ ­­­­ ­­. ­ ­?

— , ’­­ ­­­ ­­ ­ ­­, ­­ ­. ­ ­­ ­­­ ­, ­ ­ ­ ­. ­­­, ­­ ­­ ­­ ­­­ ­­­, ­ ­­­ ­, ­ ­ .

­ ­­. ­­ ­? ­­­­?

— ­­ ­­ ­ ­­. ­­ ­ ­­, ­, ­­­ ­­. ­ ­ ­­ ­ ­­­­­. ­­­, ­ ­­­ ­ ­ ’­. , ­­ ­ ­­­ ­ ­, — ­ ­­ ­­ ­­­ ­­ ­­.

­ ­ ­­­­­­ ­ ­­ ­­. ­ ­­­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­­­­.