Заснавальнік - Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь
Выдаецца са студзеня 1983 года
Станіслаў Трыфанаў
Шукаючы таемны сэнс
Фантом оперы
У Вялікім — Міжнародны Калядны форум
Апалогія пострэалізму
Архіў ці практыка?
Спектаклі як выказванні
Рэспубліканскі фестываль нацыянальнай драматургіі імя Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча
Код на тканіне
Творчы лёс Маргарыты Шчамялёвай
Высокі кшталт прафесіі
Дырэктар, даследчык, мастак
Не здатная на дублёрства
Любімыя ролі Веры Пола
© 2013-2022 «Мастацтва». Зроблена ў «Вэбпрофі»